Mikroorganisme Lokal

Sponsored link: Download Mikroorganisme Lokal
lokale
fslt At et sag. siort 0.q kompliceret Arbejde har v m e t forbundet med betydelige Vanskeligheder, er let forstaaeligt, og skulde der have indsneget sig enkelte Fejl, trods al Paapasselighcd, uil Rgttelse til fremtidige Udgaver blive modtaget med Tak. UDCIVEREN

Language: danish
PDF pages: 261, PDF size: 5.81 MB
Report
lokal agenda 21 - og hvad så? : i spændingsfeltet mellem
. i bydelen Indre Nørrebro i Københavns Kommune. I lyset af lokal Agenda 21 indeholder projektet en teoretisk behandling af begreberne: bæredygtighed, byøkologi, demokrati og borgerdeltagelse. Projektet søger at afdække, hvordan lokal Agenda 21 passer ind i det eksisterende grundlag på Indre. mod at opfange de eventuelle nye muligheder, der ligger i lokal Agenda 21 i forhold til de eksisterende kommunale lniljøplanlægningsinstrumenter, for. tilblivelsen af disse projekter. Dels via en analyse af begrebet lokal Agenda 21, set som det nye kommunale miljøplanlægningsinstrument. I projektet.

Language: danish
PDF pages: 204, PDF size: 6.47 MB
Report
lokal historie historisk samfund for sydøstjylland
Bagsiden: I 1919 var bolignøden i Horsens så voldsom, at byrådet besluttede at opføre 99 husvildebarakker på byens tidligere markedsplads. Fotoet viser de indledende faser af byggeriet, og da de kom til at ligge nær Nørretorv, fik de navnet “Nørretorvs Barakker”. De var tegnet af Horsens førende arkitekt, kongelig bygningsinspektør Viggo Norn, som dog hverken arkitekten selv eller senere forfatteren til det store værk om hans byggerier, fandt anledning til at kreditere ham for.

Language: danish
PDF pages: 192, PDF size: 5.34 MB
Report
lokal undervisningsplan
Language: danish
PDF pages: 176, PDF size: 1.83 MB
Report
lokal undervisningsplan for social- og sundhedshjælperuddannelsen
Social- og sundhedsuddannelsen (trin 1 og trin 2) har som formål at udvikle elevens erhvervsfaglige kompetence. De erhvervsfaglige kompetencer består af faglige kompetencer (se side 10 ) og personlige kompetencer (se side 12). Uddannelsen skal bidrage til, at eleven udvikler værdier og etik i forhold til at arbejde med mennesker, herunder forståelse og respekt for det enkelte menneske. Uddannelsen skal endvidere bidrage til elevens forståelse for et godt arbejdsmiljø samt udvikle elevens miljøbevidsthed .

Language: danish
PDF pages: 121, PDF size: 1.02 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.