Fiat 100 90 Manual

Sponsored link: Download Fiat 100 90 Manual
woody 100 trins manual sani
SNEGL YDELSE Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. Regner styringen selv ud hvad Piller lav , piller høj , pause mængde og el-tændings mængde bør justeres til, under normale forhold passer disse tal. Ønskes der en mere fed forbrænding, justeres tallet NED Ønskes der en mere mager forbrænding justeres tallet OP SKORSTENS TRÆK Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere i lavlast og pausefyring. Øges tallet i skorstenstræk vil autoberegningen give flere piller i mætning lav og i .

Language: danish
PDF pages: 16, PDF size: 0.9 MB
Report
woody 100 trins manual sani
SNEGL YDELSE Ved indtastning af sneglens ydelse på 360 sek. Regner styringen selv ud hvad Piller lav , piller høj , pause mængde og el-tændings mængde bør justeres til, under normale forhold passer disse tal. Ønskes der en mere fed forbrænding, justeres tallet NED Ønskes der en mere mager forbrænding justeres tallet OP SKORSTENS TRÆK Ved et højt skorstens træk vil blæserens ydelse være højere i lavlast og pausefyring. Øges tallet i skorstenstræk vil autoberegningen give flere piller i mætning lav og i .

Language: danish
PDF pages: 16, PDF size: 0.9 MB
Report
manual til kvieliv 100
Det er ligeledes vigtigt at yde den omsorg, som man skylder dyrene, når man har taget dem ind i sin husholdning. Især stiller det store krav til overvågning og pasning, når man har ansvaret for dyrenes velbefindende, samtidig med man giver dem mulighed for naturlig adfærd ved at være sammen i flokken og gerne udendørs. Tanken bag denne velfærdsvurdering er, som ved de tidligere velfærdsvurderinger for kalve og køer, at give landmanden et hjælpemiddel til at vurdere sine dyr og dermed et grundlag for at .

Language: danish
PDF pages: 28, PDF size: 1.12 MB
Report
manual til kvieliv 100
Det er en vigtig målsætning for et økologisk husdyrhold at give dyrene gode livsbetingelser, som er i overensstemmelse med deres naturlige behov. Det er ligeledes vigtigt at yde den omsorg, som man skylder dyrene, når man har taget dem ind i sin husholdning. Især stiller det store krav til overvågning og pasning, når man har ansvaret for dyrenes velbefindende, samtidig med man giver dem mulighed for naturlig adfærd ved at være sammen i flokken og gerne udendørs. Tanken bag denne velfærdsvurdering er, som .

Language: danish
PDF pages: 28, PDF size: 1.12 MB
Report
manual til koliv 100
Tanken bag denne velfærdsvurdering er at give landmanden et hjælpemiddel til at vurdere sine køer og dermed et grundlag for at overveje, hvilke ændringer og forbedringer de eventuelt har brug for, og som passer ind i besætningens strategi. Velfærdsvurderingen skal kunne bruges i rådgivningen og i dialogen mellem landmænd og rådgivere både, mellem landmænd indbyrdes i erfa-grupper eller staldskoler, og ved udformningen af mål for den økologiske malkekvægbesætning. Den er blevet til ved skiftevis afprøvning.

Language: danish
PDF pages: 24, PDF size: 1.02 MB
Report
1   2   3   Next page →
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.