Entered

Sponsored link: Download Entered
enteral ernæring at få mad gennem en peg-sonde råd og vejledning
Det er meget vigtigt, at du får alle de næringsstoffer, vitaminer og mine­ raler, som din krop har behov for. Sondeernæringen (mængden og typen) vælges og ordineres i samråd med din læge og diætist, som sikrer, at du får den optimale sondeernæring i forhold til dine behov. Har du brug for sonde­ rnæring e i længere tid, er løs­ ingen med en n PEG-sonde at fore­ række frem for en t sonde, som føres gennem næsen ned til mavesækken. Når du har en PEG-sonde, kan du leve fuldstændig, som du plejer, og sonden .

Language: danish
PDF pages: 12, PDF size: 0.79 MB
Report
regions entered company-brandvariety *mi iii u adler
Language: danish
PDF pages: 14, PDF size: 0.02 MB
Report
katolsk entering
En amerikansk forsker, professor RaymondRogers, har tilført debatten om ligklædet i Torino ny næring med en undersøgelse, der konkluderer, at ligklædet faktisk stammer fra Jesu tid. Undersøgelsen er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Thermochimica Acta 425 (2005)189-194. I 1988 foretog tre laboratorier i henholdsvis Arizona, Cambridge og Zürich uafhængigt af hinanden kulstof 14-analyser af stykker af ligklædet og nåede til det resultat, at det kunne dateres til et sted mellem år 1260 og 1390, .

Language: danish
PDF pages: 11, PDF size: 3.43 MB
Report
evaluering nformationsarrangem enter
Denne rapports formål er at vurdere informationsarrangementet som formidlingsmetode i forhold til borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Konkret har vi evalueret en række informationsarrangementer for kvinder om forebyggelse af uønsket graviditet. I kapitel 1 redegør vi generelt for informationsarrangementet som formidlingsmetode. Her står, hvad vi vurderer, er vigtigt at holde sig for øje, hvis man overvejer at bruge denne formidlingsmetode. I kapitel 2 redegør vi for projektets formål og metode, .

Language: danish
PDF pages: 50, PDF size: 1.31 MB
Report
mart nus enter klint
Martinus (1890 – 1981) fik kun en begrænset skolegang, men kom senere ad intuitiv vej til et dybt indblik i livets grundlæggende principper. Martinus’ evne til at sanse livets åndelige facitter er baseret på en udnyttelse af bevidsthedens muligheder i en grad, som vi endnu kender meget lidt til. Vi kender i dag kun til intuitionen i dens første stadier, når kunstnere og videnskabsfolk bliver inspireret til at skabe noget enestående. En dybtgående bevidsthedsændring hos den 30-årige Martinus gjorde det .

Language: danish
PDF pages: 32, PDF size: 3.39 MB
Report
1   2   3   Next page →
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.