Aps Manual

Sponsored link: Download Aps Manual
manual seagull aps
Hold apparatet stille under målingen ellers opnås den korrekte måling ikke. Foretag målingen roligt og i afslappende omgivelser Vikl manchetten direkte på en bar arm ellers opnås den korrekte måling ikke. Husk at blodtryk naturligt varierer i løbet af dagen og at det er påvirket af mange forskellige faktorer så som rygning, alkohol indtag, medicin og fysisk aktivitet. Folk med kredsløbssygdomme kan måle sig til et lavere blodtryk med en blodtryksmåler til håndledet end til overarmen. En måling hos lægen .

Language: danish
PDF pages: 16, PDF size: 0.65 MB
Report
dansk manual til stroco stroco aps
Language: danish
PDF pages: 38, PDF size: 0.56 MB
Report
manual
Til brugere af dette kamera • Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet. • Skærmens flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99.

Language: danish
PDF pages: 278, PDF size: 17.04 MB
Report
manual
Til brugere af dette kamera • Brug ikke, og opbevar ikke enheden i nærheden af udstyr, der genererer kraftig elektromagnetisk stråling eller magnetiske felter. Kraftige ladninger eller magnetiske felter fra udstyr, som f.eks. radiosendere, kan forstyrre skærmen, beskadige data eller påvirke produktets indvendige kredsløb og forårsage funktionsfejl på kameraet. • Skærmens flydende krystaller er fremstillet under anvendelse af yderst avanceret præcisionsteknologi. Selv om niveauet for fungerende pixel er 99.

Language: danish
PDF pages: 269, PDF size: 16.65 MB
Report
manual zafira 2009 dk
Deres bil er en designbaseret kombi‐ nation af avanceret teknologi, sikker‐ hed, miljøvenlighed og økonomi. Denne instruktionsbog giver Dem alle de oplysninger, der er nødvendige, for at De kan køre Deres bil sikkert og effektivt. Gør Deres passagerer opmærk‐ somme på, at forkert brug af bilen kan føre til uheld og legemsbeskadigelse. De skal altid overholde gældende love og bestemmelser i det land, De befinder DemDisse kan afvige fra oplysningerne i denne instruktions‐ bog. Når instruktionsbogen angiver,.

Language: danish
PDF pages: 232, PDF size: 7.64 MB
Report
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next page →
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.