1892

Sponsored link: Download 1892
kirkebog 1892 - 1915
., Niels Peder Lassen og Johanne Nielsen 40 år 13 06 1892 S.V.Mark Else Thomine Povlsen 24 07 Kristjan Cornelius Povlsen og Birte Marie Tomsen 29 år 27 06 1892 Nr. Vejrup Maren Kirstine Holm 31 07 Karl Thomsen Holm. 09 Knud Peder Pedersen og Marie Bennedsen 35 19 07 1892 Nr. Vejrup Abeline Jørgensen 06 11 Peder Jørgensen og Marie.. Vejrup Else Kirstine Madsen Kirstine Jørgensen 34 år 10 09 1892 27 10 Jens Madsen og Else Kirstine Jensen 36 år.

Language: danish
PDF pages: 47, PDF size: 0.12 MB
Report
retskrivningsbekendtgørelsen fra 1892 bekendtgørelse fra
Det paalægges indtil videre de under Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet hørende offentlige Skoler og Seminarier samt alle de Privatskoler, der have Ret til at afholde Afgangseksamen til Universitetet eller almindelig Forberedelseseksamen, for saa vidt der ikke af Ministeriet maatte være særlig meddelt vedkommende Undervisningsanstalt en Udsættelse, at følge ved Undervisning og Eksaminer de nedenstaaende Retskrivningsregler samt at benytte danske Læsebøger og Grammatikker, der ere trykte .

Language: danish
PDF pages: 11, PDF size: 0.05 MB
Report
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.