1798

Sponsored link: Download 1798
lhortsen, carl adolph, 1798—1878, skolemand, forfatter. f. 22. dec
Dette vedblev han at være til 1904, da han blev ansat ved Horsens Statsskole, først som Gymnastiklærer, derefter 1907 som Timelærer, fra 1910 som Adjunkt og fra 1922 til sin Død som Lektor. En kort Periode var han Medlem af Horsens Byraad, valgt af de Radikale. Foruden i Gymnastik havdetaget Særuddannelse i Sløjd og Fysik. Han var en Aarrække Medhjælper hos Gymnastikinspektøren og vandt sig gennem dette Arbejde, der ikke afbrød hans Lærervirksomhed i Horsens, en fremskudt Position blandt Gymnastikfolk, men.

Language: danish
PDF pages: 639, PDF size: 3.36 MB
Report
londerzeel - burgerlijke stand - huwelijken 1798-1900 - bewerkt
Language: danish
PDF pages: 81, PDF size: 1.33 MB
Report
forloverprotokol for gørding - vejrup 1721 - 1798, arkivsignatur
Language: danish
PDF pages: 63, PDF size: 0.25 MB
Report
efterkommere af christen jensen og mette jensdatter (1733-1798
Language: danish
PDF pages: 51, PDF size: 2.09 MB
Report
Dansk ▼
Home Copyright Information Privacy Policy DMCA Contact us

PDFSB.NET | All Rights Reserved
This project is a PDF search engine and do not store, hold or retain any files.